آژانس هواپيمايي الواحة الخضراء با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد قسمت سياحت کشور عراق با شماره ثبت 180 ميباشد